Aktualności

Nowa strona internetowa PUP Ostrowiec Świętokrzyski

Witamy na nowej stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia

Nabór wniosków dla niepełnosprawnych

Informujemy, że w związku z otrzymaniem środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na aktywizację osób niepełnosprawnych, od 23.03.2015r . rozpoczyna się nabór wniosków o organizację staży dla osób poszukujących pracy z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Przyjmowanie wniosków do wyczerpania limitu środków.

Wytyczne EFS

W związku z otrzymaniem wytycznych dotyczących realizacji projektów finansowanych ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św. informuje, iż w roku bieżącym: 1. Priorytetem jest aktywizacja osób poniżej 30 roku , ze szczególnym uwzględnieniem osób długotrwale bezrobotnych oraz niepełnosprawnych w tej grupie osób. 2. W ramach prowadzonego od dnia 16.02.2015r. naboru wniosków o przyznanie  środków na podjęcie działalności gospodarczej i doposażenie/wyposażenie stanowisk pracy...

Informacja o naborze wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św. informuje, iż prowadzi nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Środki KFS będą przeznaczone na wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w wieku co najmniej 45 lat. Szczegółowe informacje na temat zakresu pomocy zamieszczone są na stronie internetowej Urzędu w zakładce Krajowy Fundusz Szkoleniowy . Wniosek można pobrać ze strony...

Informacja o PIT-11

POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM INFORMUJE, IŻ DNIA 29.01.2015R. ZAKOŃCZYŁ WYSYŁKĘ INFORMACJI O DOCHODACH ORAZ POBRANYCH ZALICZKACH NA PODATEK DOCHODOWY PIT -11 ŁĄCZNIE Z INFORMACJĄ O ROCZNYM RAPORCIE SKŁADEK SPOŁECZNYCH I ZDROWOTNYCH (RMUA) ZA 2014R.

Wortal Publicznych Służb Zamówienia

Uprzejmie informujemy, że w dniu 17 listopada 2014 r. został udostępniony dla ogółu obywateli i przedsiębiorców Wortal PSZ, który zastąpił dotychczas istniejący Portal PSZ.      Ogólnodostępny Wortal PSZ to serwis informacyjny, w którym Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz powiatowe i wojewódzkie urzedy pracy publikują informacje adresowane dla osob bezrobotnych  i  poszukujących  pracy,  a  także  pracodawców i przedsiębiorców.   Zachęcamy wszystkich bezrobotnych, poszukujących pracy oraz pracodawców...

Pożyczki na utworzenie stanowiska pracy oraz pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej

Informujemy, iż Bank Gospodarstwa Krajowego jest operatorem rządowego programu na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia warunków dla powstawania nowych miejsc pracy - „ Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II" . Bank Gospodarstwa Krajowego dokonał wyboru pośredników finansowych, którzy od 17.11.2014 roku będą udzielać pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej dla: studentów ostatniego roku studiów; poszukujący pracy absolwenci szkół i uczelni, w okresie 48 miesięcy od dnia ukończenia szkoły lub...

Więcej aktualności

Rynek pracy

Statystyki i analizy

12,0%Stopa bezrobocia w Polsce

Statystyki i analiza

Stawki

  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 22.686,84 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Urząd

Informacje o urzędzie

Informacje dla niepełnosprawnych

język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Dane kontaktowe

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św.

 Aleja 3 Maja 36 
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
NIP: 661-10-15-867
REGON: 291140149
 

 Adres e-mail: kios@praca.gov.pl

Infolinia dla klientów urzędów pracy: 19524*

*z telefonów stacjonarnych opłata jak za połączenia lokalne wg taryfy operatora, z telefonów komórkowych wg taryfy operatora

UWAGA!

Numer infolinii dla połączeń zagranicznych:
+48 22 19524
Numer Faksu 
41 263 33 40

Pozostałe numery telefonów: 
41 265 42 08 
41 265 42 09 
41 265 44 57 
41 242 11 79 


Wykaz telefonów do pracowników Powiatowego Urzędu Pracy